جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
تجهیزات فوتبال
جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
ورود
ثبت نام


خرید Puma.com

شوتش رو میزنه ....

تمرین و فعالیت های آموزش فنی دروازه بان.  نکات مهم مربیگری دروازه بان

زیر شاخه ها

دریل نگهدارنده هدف فوتبال 9-11 سال

تمرینات و تمرینات دروازه بان برای تکنیک و مهارت مربیگری در مرحله پایه.

دریل نگهدارنده هدف فوتبال 12-15 سال

تمرینات و تمرینات دروازه بان برای تکنیک و مهارت مربیگری در مرحله میانی.

دریل نگهداری گل فوتبال 15-عدد

تمرینات و تمرینات دروازه بان برای تکنیک و مهارت مربیگری در مرحله پیشرفته.