جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
تجهیزات فوتبال
جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
ورود
ثبت نام


خرید Puma.com

اتمام در اطراف منطقه 18yrd

مهارت های تمرین فوتبال: تیراندازی کردن
نوع: ورزش (تمرین)
سن: 14
مرحله بازی: هجوم بردن
شدت (حجم کار): کم