جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
تجهیزات فوتبال
جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
ورود
ثبت نام


خرید Puma.com

دریل پایان فوتبال 9-11 سال

تمرینات و تمرینات پایان فوتبال برای توسعه فنون فوتبال در این تمرینات در سالهای اولیه رشد بازیکن ایجاد می شود. این جلسات مربیگری در مراحل اولیه توسعه و کسب مهارت تحت هیچ فشار یا محدودیتی قرار ندارند.

زیر شاخه ها

مخالف تیراندازی

تکمیل تمرینات با عناصر فشار (منفعل یا فعال) که به فوتبالیست ها نیاز دارد تکنیک تکمیل را تحت فشار ایجاد کنند.

دریل تکمیل فنی

تمرینات پایان که فوتبالیست ها را در شرایطی قرار می دهد که آنها باید از مهارت ها و تکنیک های خاص پایان استفاده کنند. سطح بالایی از توانایی فنی ایجاد شده است. به طور کلی در شرایط مخالف