جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
تجهیزات فوتبال
جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
ورود
ثبت نام


خرید Puma.com

تمرین و کنترل فوتبال 9-11 ساله

تسلط بر کنترل اولیه و تکنیک های دریافت در فوتبال اساس کنترل توپ است. توسعه لمس و روش های دریافت توپ با تفکر شناختی محدود به بازیکن اجازه می دهد تا روی تصمیم گیری های دیگر در بازی تمرکز کند. این تمرینات و تمرینات فوتبال توانایی های فنی پشت دریافت و کنترل را ایجاد و مربی می کند.