جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
تجهیزات فوتبال
جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
ورود
ثبت نام


خرید Puma.com

کنترل فوتبال و دریافت 12-15 سال

کنترل دشواری متوسط ​​و دریافت و کنترل تمرینات فوتبال. این جلسات بر روی توسعه بازیکن در شرایط تحت فشارتر است که کنترل و تسلط آنها بر توپ باید با تصمیم گیری ترکیب شود.

زیر شاخه ها