جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
تجهیزات فوتبال
جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
ورود
ثبت نام


خرید Puma.com

مشخصات فوتبال و حرکات

تمرینات و تمریناتی که مهارت و مهارت رشد و پرورش / حرکت و مهارت های 1vs1 را در بازیکنان تقویت می کنند.  فوتبال نکات مهم را هدایت می کند و به حرکت در می آورد

زیر شاخه ها

تمرینات فوتبال و حرکات فوتبال 9-11 ساله

توسعه و مربیگری نکات و حرکات اساسی / مهارتهای مورد نیاز در فوتبال. اینها شامل چرخش ها ، حرکتهای کوچک و حرکات توقف شروع و بازی های کوچک مانند مربیگری این مهارت های فوتبال است.