جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
تجهیزات فوتبال
جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
ورود
ثبت نام


خرید Puma.com

بازی های گرم

بازی های گرم کردن راهی آسان برای گرم کردن بازیکنان به روشی پویا و خاص است. این موارد را می توان در برنامه های قبل از بازی گنجانید تا بازیکنان بتوانند فعالیت های خاصی را که در یک بازی فوتبال انجام می دهند انجام دهند.  

عنوان تاریخ ایجاد
گرم شدن قبل از بازی بایرن مونیخ 21 نوامبر 2014
پیاده روی Warmup فوتبال 27 ژانویه 2010
Liverpool Liverpool Heading / Volley Warmup 26 ژانویه 2010
سرقت توپ 26 ژانویه 2010
تعقیب پیشرفته (چابکی و سرعت) 26 ژانویه 2010
چابکی Pinnie Chase 26 ژانویه 2010
چابکی اژدها 26 ژانویه 2010
چابکی چیس 09 ژانویه 2010

گرم شدن قبل از بازی

فوتبال پویا را گرم کنید

گرم کردن با تمرینات پویا برای استفاده قبل از تمرین یا بازی ها. دمای داخلی بدن را افزایش دهید و خطر آسیب را کاهش دهید. همچنین برای آماده سازی ذهنی و تمرکز قبلی استفاده می شود ...

29-12-2015 بازدید: 78496 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

گرم شدن قبل از بازی بایرن مونیخ

فعالیت rondo Warm-Up با داشتن 11 بازیکن. موقعیت گرم ویژه تکنیکی برای افزایش ضربان قلب و آماده شدن برای یک مسابقه. باید بعد از یک گرمایش استاندارد پویا انجام شود ...

21-11-2014 بازدید: 72107 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

مدار بازیابی Warmup

فعالیت جلسه گرم کردن یا بازسازی با فعالیت های پویا که با شدت های مختلف ساخته شده است. چابکی و کشش پویا در این فعالیت برای ایجاد آمادگی جسمی و روحی دخیل است. ...

27-01-2010 بازدید: 63163 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

پیاده روی Warmup فوتبال

Warm-Up Routine که برای جلسات قبل از بازی یا قبل از آموزش اساسی است و شامل تکنیک های عنوان و والی است. تمرینات پویا ساخته شده است. این روال باید با ...

27-01-2010 بازدید: 58011 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

Liverpool Liverpool Heading / Volley Warmup

فعالیت گرم کردن در یک بازی کوچک که دارای تکنیک عنوان بندی و همکاری است.

26-01-2010 بازدید: 51068 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

سرقت توپ

گرم کردن با رقابت برای بازیکنان جوان تر به طور خاص. تکنیک های چابکی و SAQ در این فعالیت گرمایش رقابتی برای ایجاد آمادگی جسمی و روحی و توسعه کار تیمی نقش دارند.

26-01-2010 بازدید: 52535 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

Progressive Chase (چابکی و سرعت ness

گرم کردن بازی کوچک (بدون فوتبال). فعالیت رقابتی شامل SAQ و تغییرات آموزش جهت. ...

26-01-2010 بازدید: 44477 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

چابکی Pinnie Chase

فعالیت گرم کردن با تعقیب و تحرک و حرکات SAQ داخلی. بازیکنان در دوره های شدید فعالیت برای مدت کوتاهی به رقابت می پردازند. ...

26-01-2010 بازدید: 38587 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

چابکی اژدها

دفاع از اولویت ها در منطقه 18 و اطراف آن. تمرکز بر جلوگیری از موقعیت های گلزنی و دفاع از گروه های کوچک.

26-01-2010 بازدید: 48011 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

چابکی چیس

فعالیت گرم کردن در گروه ها با تمرکز بر مهارت های SAQ و ارتباطات و رقابت. می تواند در امتداد کشش پویا نیز. فقط به عنوان یک تمرین گرم کننده پیشنهاد می شود. ...

09-01-2010 بازدید: 42789 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

7vs7 داشتن GK

فعالیت گرمایی مبتنی بر داشتن که شامل GK ها می شود. 1/2 جلسه مالکیت میدان که می تواند قبل از یک جلسه تمرین یا بازی انجام شود. ...

09-01-2010 بازدید: 47884 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

مته کنترل هوایی (کفش اسب)

گرم شدن فنی که شامل عبور از بالا به یک شریک و ایجاد اولین کنترل لمسی و هوایی است. فعالیت فنی پیشرفته برای فوتبالیست های سطح بالاتر با قابلیت کلیپ فوتبال ...

08-01-2010 بازدید: 41740 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

سرعت کلاک (دریبل / کنترل)

فعالیت گرم کردن با استفاده از دریبل زدن به عنوان یک پایه اساسی. می توان به دلخواه با فعالیتهای کششی پویا درگیر شد. با افزایش دمای هسته بدن بازیکنان را برای یک بازی آماده کنید. فعالانه گرم شوید ...

08-01-2010 بازدید: 48139 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

گرم کردن مالکیت (شامل GK ها)

گرم کردن از جمله GK ها و بازیکنان خارج از زمین. گرم کردن پویا که می تواند با کشش پویا در بین دوره های بازی تصرف آمیخته شود. به طور معمول به عنوان گرم کننده آموزش استفاده می شود و نه ...

08-01-2010 بازدید: 44318 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

لیورپول پرتاب / گرم کردن

بازی کوچک و گرم یک طرفه مورد استفاده در لیورپول شامل مهارت های پرتاب و گرفتن.

08-01-2010 بازدید: 49826 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

دریل فوتبال تنیس فوتبال SAQ

تنیس فوتبال با تمرینات عملکردی SAQ (سرعت ، چابکی و سرعت) در بازی تعبیه شده است. آموزش هماهنگی با تمرین مهارت سطح بالا که می تواند در صورت لزوم قابل رقابت نیز باشد ...

08-01-2010 بازدید: 39481 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

فوتبال تنیس

بازی تمرینی Warm-Up که برای جلسات قبل از بازی یا قبل از تمرین بسیار اساسی است. تمرینات پویا ساخته شده است. این روال باید با یک فعالیت مربوط به فوتبال دنبال شود. فعالیتهای کششی پویا ...

29-12-2009 بازدید: 38620 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

مته گرم کردن آرسنال

Warm-Up Routine که برای جلسات قبل از بازی یا قبل از تمرین بسیار اساسی است. تمرینات پویا ساخته شده است. این روال باید با یک فعالیت مربوط به فوتبال دنبال شود. فعالیتهای کششی پویا ...

29-12-2009 بازدید: 86042 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

گرم کردن روال 4

Warm-Up Routine که برای جلسات قبل از بازی یا قبل از تمرین بسیار اساسی است. تمرینات پویا ساخته شده است. این روال باید با یک فعالیت مربوط به فوتبال دنبال شود. فعالیتهای کششی پویا ...

29-12-2009 بازدید: 65535 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

گرم کردن روال 3

Warm-Up Routine که برای جلسات قبل از بازی یا قبل از تمرین بسیار اساسی است. تمرینات پویا ساخته شده است. این روال باید با یک فعالیت مربوط به فوتبال دنبال شود. فعالیتهای کششی پویا ...

29-12-2009 بازدید: 51799 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

گرم کردن روال 2

مدار گرم کردن که می تواند قبل از بازی یا جلسه تمرین برای ایجاد درجه حرارت اصلی و همچنین کشش عضلات به صورت پویا برای آمادگی برای انجام تمرینات بدنی استفاده شود. باید...

29-12-2009 بازدید: 55918 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

گرم کردن روال 1

فعالیت گرمایی پویا شامل چندین تمرین برای ایجاد آسیب و فعالیت بدنی که می تواند قبل از مسابقه یا جلسه تمرین انجام شود. لیستی از تمام کشش های پویا عبارتند از ...

29-12-2009 بازدید: 88110 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب