جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
تجهیزات فوتبال
جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
ورود
ثبت نام


خرید Puma.com

بازی های گرم

بازی های گرم کردن راهی آسان برای گرم کردن بازیکنان به روشی پویا و خاص است. این موارد را می توان در برنامه های قبل از بازی گنجانید تا بازیکنان بتوانند فعالیت های خاصی را که در یک بازی فوتبال انجام می دهند انجام دهند.  

عنوان تاریخ ایجاد
گرم شدن قبل از بازی بایرن مونیخ 21 نوامبر 2014
پیاده روی Warmup فوتبال 27 ژانویه 2010
Liverpool Liverpool Heading / Volley Warmup 26 ژانویه 2010
سرقت توپ 26 ژانویه 2010
تعقیب پیشرفته (چابکی و سرعت) 26 ژانویه 2010
چابکی Pinnie Chase 26 ژانویه 2010
چابکی اژدها 26 ژانویه 2010
چابکی چیس 09 ژانویه 2010

گرم شدن قبل از بازی

فوتبال پویا را گرم کنید

گرم کردن با تمرینات پویا قبل از تمرین یا بازی. دمای داخلی بدن را افزایش دهید و خطر آسیب را کاهش دهید. همچنین برای آمادگی ذهنی و تمرکز قبل از ...

29-12-2015 بازدید: 92589 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

گرم شدن قبل از بازی بایرن مونیخ

فعالیت rondo Warm-Up با داشتن 11 بازیکن. موقعیت گرم ویژه تکنیکی برای افزایش ضربان قلب و آماده شدن برای یک مسابقه. باید پس از یک گرمایش استاندارد پویا انجام شود ...

21-11-2014 بازدید: 80530 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

مدار بازیابی Warmup

فعالیت جلسه گرم کردن یا بازسازی با فعالیت های پویا با شدت های مختلف. چابکی و کشش پویا در این فعالیت برای ایجاد آمادگی جسمانی و ذهنی دخیل است. ...

27-01-2010 بازدید: 65958 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

پیاده روی Warmup فوتبال

روتین گرم کردن که برای جلسات قبل از بازی یا قبل از تمرین اساسی است و شامل تکنیک های سر زدن و رگبار نیز می شود. تمرینات پویا ساخته شده است. این روال باید با ...

27-01-2010 بازدید: 61370 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

Liverpool Liverpool Heading / Volley Warmup

فعالیت گرم کردن در یک بازی کوچک که دارای تکنیک عنوان بندی و همکاری است.

26-01-2010 بازدید: 53223 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

سرقت توپ

گرم کردن با رقابت مخصوصاً برای بازیکنان جوان. تکنیک های چابکی و SAQ در این فعالیت گرم کردن رقابتی برای ایجاد آمادگی فیزیکی و ذهنی و توسعه کار تیمی دخیل هستند.

26-01-2010 بازدید: 58088 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

Progressive Chase (چابکی و سرعت ness

گرم کردن بازی یک طرفه کوچک (بدون توپ فوتبال). فعالیت رقابتی شامل SAQ و آموزش تغییر جهت. ...

26-01-2010 بازدید: 46349 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

چابکی Pinnie Chase

فعالیت گرم کردن همراه با تعقیب و گریز و چابکی و حرکات SAQ تعبیه شده است. بازیکنان در دوره های کوتاه مدت در مسابقات شدید فعالیت می کنند. ...

26-01-2010 بازدید: 41167 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

چابکی اژدها

دفاع از اولویت ها در منطقه 18 و اطراف آن. تمرکز بر جلوگیری از موقعیت های گلزنی و دفاع از گروه های کوچک.

26-01-2010 بازدید: 49794 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

چابکی چیس

فعالیت گرم کردن در گروه ها با تمرکز بر مهارت های SAQ و ارتباطات و رقابت. همچنین می تواند با کشش پویا در هم آمیخته شود. فقط به عنوان گرم کردن تمرین پیشنهاد می شود. ...

09-01-2010 بازدید: 44997 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

7vs7 داشتن GK

فعالیت گرم کردن مبتنی بر مالکیت که شامل GK ها می شود. 1/2 جلسه مالکیت زمین که می تواند قبل از جلسه تمرین یا بازی انجام شود. ...

09-01-2010 بازدید: 49629 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

مته کنترل هوایی (کفش اسب)

گرم کردن فنی که شامل پاس دادن به شریک و ایجاد اولین لمس و کنترل هوایی است. فعالیت فنی پیشرفته برای فوتبالیست های سطح بالاتر با قابلیت کلیپ فوتبال...

08-01-2010 بازدید: 43708 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

سرعت کلاک (دریبل / کنترل)

فعالیت گرم کردن با استفاده از دریبل به عنوان پایه اصلی. به دلخواه می توان با فعالیت های کششی پویا در هم آمیخت. با افزایش دمای بدن، بازیکنان را برای بازی آماده کنید. گرم کردن فعال ...

08-01-2010 بازدید: 49886 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

گرم کردن مالکیت (شامل GK ها)

گرم کردن شامل GKs و بازیکنان خارج از زمین. گرم کردن پویا که می تواند با کشش پویا در بین بازی های مالکیتی آمیخته شود. معمولاً به عنوان گرم کردن تمرین استفاده می شود و نه ...

08-01-2010 بازدید: 46479 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

لیورپول پرتاب / گرم کردن

بازی کوچک و گرم یک طرفه مورد استفاده در لیورپول شامل مهارت های پرتاب و گرفتن.

08-01-2010 بازدید: 52605 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

دریل فوتبال تنیس فوتبال SAQ

تنیس فوتبال با تمرینات کاربردی SAQ (سرعت، چابکی و سرعت) که در بازی تعبیه شده است. آموزش هماهنگی با تمرین مهارتی سطح بالا که می تواند در صورت نیاز رقابتی شود...

08-01-2010 بازدید: 41769 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

فوتبال تنیس

بازی تمرینی گرم‌آپ که برای جلسات قبل از بازی یا قبل از تمرین اساسی است. تمرینات پویا ساخته شده اند. این روال باید با یک فعالیت مرتبط با فوتبال دنبال شود. فعالیت های کششی پویا ...

29-12-2009 بازدید: 40786 بازی های گرم دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

مته گرم کردن آرسنال

روتین گرم کردن که برای جلسات قبل از بازی یا قبل از تمرین اساسی است. تمرینات پویا ساخته شده اند. این روال باید با یک فعالیت مرتبط با فوتبال دنبال شود. فعالیت های کششی پویا ...

29-12-2009 بازدید: 89595 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

گرم کردن روال 4

روتین گرم کردن که برای جلسات قبل از بازی یا قبل از تمرین اساسی است. تمرینات پویا ساخته شده اند. این روال باید با یک فعالیت مرتبط با فوتبال دنبال شود. فعالیت های کششی پویا ...

29-12-2009 بازدید: 68984 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

گرم کردن روال 3

روتین گرم کردن که برای جلسات قبل از بازی یا قبل از تمرین اساسی است. تمرینات پویا ساخته شده اند. این روال باید با یک فعالیت مرتبط با فوتبال دنبال شود. فعالیت های کششی پویا ...

29-12-2009 بازدید: 53859 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

گرم کردن روال 2

مدار گرم کردنی که می تواند قبل از بازی یا جلسه تمرین برای ایجاد دمای مرکزی و همچنین کشش پویا عضلات به منظور آمادگی برای تمرین بدنی استفاده شود. باید...

29-12-2009 بازدید: 58120 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب

گرم کردن روال 1

فعالیت گرم کردن پویا شامل چندین تمرین آماده سازی آسیب و فعالیت بدنی که می توان قبل از مسابقه یا جلسه تمرین انجام داد. لیستی از تمام کشش های پویا عبارتند از...

29-12-2009 بازدید: 92970 گرم کردن تمرینات دارن پیتفیلد - آواتار دارن پیتفیلد

ادامه مطلب