جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
تجهیزات فوتبال
جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
ورود
ثبت نام


خرید Puma.com

ضربات آزاد فوتبال

عنوان تاریخ ایجاد
گسترده ضربه ی آزاد 2 31 ژانویه 2011
ضربه عمیق آزاد 1 (مرکزی) 14 اکتبر 2010
ضربه آزاد مرکزی 2 13 مارس 2011
ضربه آزاد مرکزی 1 13 آوریل 2011
ضربه آزاد مرکزی 3 13 مه 2011
گسترده ضربه ی آزاد 3 13 ژوئن 2011
گسترده ضربه ی آزاد 1 11 اوت 2011