جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
تجهیزات فوتبال
جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
ورود
ثبت نام


خرید Puma.com

مدیریت بازی

مقالات و بحث های نظری در توسعه فوتبال و علم در بازی مدرن.

عنوان تاریخ ایجاد
سیستم های فوتبال (مرحله حمله) 10 فوریه 2014
دفاع از اصول بازی 04 ژانویه 2012
حمله به اصول بازی 02 ژانویه 2012
در حال توسعه مالکیت از پشت 15 ژوئیه 2011
فوتبال مدرن 2011+ 07 ژوئیه 2010