جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
تجهیزات فوتبال
جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
ورود
ثبت نام


خرید Puma.com

حمله به 11vs11

جلسه را در یک زمین کامل با 22 بازیکن تمرین کنید تا اصول حمله تیمی را توسعه دهید. این تمرینات به تیم های کامل امکان می دهد تا در سناریوهای مسابقه واقعی با بازیکنانی که در موقعیت طبیعی خود هستند ، مفاهیم را توسعه دهند. این جلسات را می توان با تاکتیک ها و استراتژی ها / تشکیلات یک تیم ترکیب کرد.