جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

دفاع از مناطق گسترده ای 4 3 3 (4 2 3 1)

جلسه

جلسه: DO.017

سن: 12-Adlt شدت: متوسط
زمان: 20 دقیقه موقعیت ها: 2,3,7,11
بازیکنان: 16 + 2GK مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 60x45 yrds

اهداف ورزش

  1. در حال توسعه درک چگونه به دفاع از مناطق گسترده ای در شکل گیری 4 3 3.
  2. در حال توسعه نقش مدافع بیرونی و جلوگیری از شکل گیری 4-3-3.

جلسات من

+

لیست انتخاب شده: مورد علاقه های شما

هنوز مورد علاقه های شما نیست