جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

از طریق تکمیل توپ زاویه دار

جلسه

جلسه: AO.045

سن: 12-Adlt شدت: کم
زمان: 15 دقیقه موقعیت ها: 7,9,10,11
بازیکنان: 3 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: منطقه مجازات

اهداف ورزش

  1. توسعه توانایی بازیکنان به ساقه از سمت چپ و راست زمانی که از طریق توپ بازی.
  2. rebounds و به پایان رساندن.

جلسات من

+

لیست انتخاب شده: مورد علاقه های شما

هنوز مورد علاقه های شما نیست

این را به اشتراک بگذارید