جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
ورود
ثبت نام


تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

حمله به 11vs11

جلسه تمرین در یک میدان در اندازه کامل با بازیکنان 22 به توسعه حمله به اصول بازی تیم. این ورزش ها اجازه می دهد تیم های کامل به توسعه مفاهیم در حالات بازی واقعی با بازیکنان در موقعیت های طبیعی خود را. این جلسات می تواند با یک تیم تاکتیک ها و استراتژی ها / تشکل های یکپارچه شده است.