جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

آموزش فوتبال قدرت

فوتبال برنامه های تمرینات قدرتی و تمرینات خاص فوتبال.

آموزش قدرت

قدرت تئوری آموزش فوتبال

هدف آموزش قدرت (ها) افزایش قدرت در توپ برای مقاومت در برابر چالش ها و نگه داشتن توپ. افزایش توانایی پریدن عمودی (به عنوان مثال عنوان و چالش های آنتن، GK موجب صرفه جویی). افزایش سرعت و شتاب / کاهش سرعت. صدمه...

29 05 2013 تعداد دفعات دانلود: 11739 برنامه های آموزش قدرت دارن Pitfield - آواتار دارن Pitfield

ادامه مطلب

مدار کامل بدن

هدف مدار (ها) توسعه قدرت عضلانی و استقامت عضلانی / سینه / هسته / پاها. پیشگیری از آسیب فاز پایه (مراجعه به آموزش قدرت) فاز حداکثر. (مراجعه به آموزش قدرت) مرحله استقامت. (به نیروی آموزشی مراجعه کنید) مته شماره: STR1 سن: 14 بزرگسالان بدون بازیکنان: ...

29 02 2012 تعداد دفعات دانلود: 25449 آموزش مدار دارن Pitfield - آواتار دارن Pitfield

ادامه مطلب

مدار جامد بدن فوتبال

هدف مدار (ها) توسعه قدرت عضلانی و استقامت عضلانی / سینه / هسته / پاها. پیشگیری از آسیب فاز پایه (مراجعه به آموزش قدرت) فاز حداکثر. (مراجعه به آموزش قدرت) مرحله استقامت. (به نیروی آموزشی مراجعه کنید) مته شماره: STR1 سن: 14 بزرگسالان بدون بازیکنان: ...

21 06 2008 تعداد دفعات دانلود: 8580 آموزش مدار دارن Pitfield - آواتار دارن Pitfield

ادامه مطلب