جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

آموزش فوتبال قدرت

فوتبال برنامه های تمرینات قدرتی و تمرینات خاص فوتبال.

 

آموزش قدرت

تست

هدف مدار (ها) توسعه قدرت عضلانی و استقامت عضلانی / سینه / هسته / پاها. پیشگیری از آسیب فاز پایه (مراجعه به آموزش قدرت) فاز حداکثر. (مراجعه به آموزش قدرت) مرحله استقامت. (به نیروی آموزشی مراجعه کنید) مته شماره: STR1 سن: 14 بزرگسالان بدون بازیکنان: ...

03 06 2018 تعداد دفعات دانلود: 142 آموزش مدار دارن Pitfield - آواتار دارن Pitfield

ادامه مطلب

قدرت تئوری آموزش فوتبال

هدف آموزش قدرت (ها) افزایش قدرت در توپ برای مقاومت در برابر چالش ها و نگه داشتن توپ. افزایش توانایی پریدن عمودی (به عنوان مثال عنوان و چالش های آنتن، GK موجب صرفه جویی). افزایش سرعت و شتاب / کاهش سرعت. صدمه...

29 05 2013 تعداد دفعات دانلود: 8165 برنامه های آموزش قدرت دارن Pitfield - آواتار دارن Pitfield

ادامه مطلب

مدار کامل بدن

هدف مدار (ها) توسعه قدرت عضلانی و استقامت عضلانی / سینه / هسته / پاها. پیشگیری از آسیب فاز پایه (مراجعه به آموزش قدرت) فاز حداکثر. (مراجعه به آموزش قدرت) مرحله استقامت. (به نیروی آموزشی مراجعه کنید) مته شماره: STR1 سن: 14 بزرگسالان بدون بازیکنان: ...

29 02 2012 تعداد دفعات دانلود: 23475 آموزش مدار دارن Pitfield - آواتار دارن Pitfield

ادامه مطلب

مدار پیشگیری از آسیب دیدگی

هدف مدار (ها) توسعه قدرت عضلانی و استقامت عضلانی / سینه / هسته / پاها. پیشگیری از آسیب پیشرفت عضلانی قبل از فصل مته شماره: STR2 سن: 14 بزرگسالان بدون بازیکنان: 2 + (20 ایده آل) باید در جفت انجام شود. دشواری: ناحیه / زمان متوسط: 20x20yrds (25mins) شرح پیش فصل و در فصل ...

16 08 2011 تعداد دفعات دانلود: 10958 آموزش مدار دارن Pitfield - آواتار دارن Pitfield

ادامه مطلب

مدار جامد بدن فوتبال

هدف مدار (ها) توسعه قدرت عضلانی و استقامت عضلانی / سینه / هسته / پاها. پیشگیری از آسیب فاز پایه (مراجعه به آموزش قدرت) فاز حداکثر. (مراجعه به آموزش قدرت) مرحله استقامت. (به نیروی آموزشی مراجعه کنید) مته شماره: STR1 سن: 14 بزرگسالان بدون بازیکنان: ...

21 06 2008 تعداد دفعات دانلود: 6266 آموزش مدار دارن Pitfield - آواتار دارن Pitfield

ادامه مطلب

جلسات من

+

لیست انتخاب شده: مورد علاقه های شما

هنوز مورد علاقه های شما نیست

این را به اشتراک بگذارید