جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

برنامه جلسه فوتبال (ایالات متحده)

این طرح طرح جلسه ای است که می تواند برای برنامه ریزی نوع تمرین و تمرین برای یک جلسه تمرین خاص استفاده شود. این PDF را می توان بر روی کاغذ استاندارد ایالات متحده چاپ کرد.

{edocs} /images/drills/footballtrainingplancolourUS.pdf،820,650 {/ edocs}