جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
ورود
ثبت نام


فروشگاه Puma.com

حمله گوشه 2 (نعل اسب)

  تنظیم هدف قطعه (بازدید کنندگان)
  1. بهره برداری از فضای در پشت جعبه 6yrd، با یک صلیب آویزان برای بازیکنان 3 به حمله.
  نمودار 1
  سازمان:
  • 3 ضربه طول می کشد با یا inswing و یا outswing.
  • 11 دارای لبه منطقه برای پرتاب ریباند و اقدام به پاکسازی.
  دستور العمل:
  • 3 ضربه طول می کشد و به نظر می رسد برای خدمت به توپ رو به گوشه های عقب 6yrd area.5، 9 مرکز جعبه 6yrd، سقوط. (مرکز پشت).
  • 11 به دارای eadge منطقه برای rebounds و اقدام به پاکسازی است.
  • منحنی 6,4,9 اجرا می شود شروع به داخل جعبه نزدیک به نقطه پنالتی، جعبه و سپس به پشت در یک زاویه باز خوب برای اتمام اجرا می شود پرخاشگرانه وجود دارد.
  • 7,10 را طعمه یا دام یا توری برای گرفتن اردک و مرغان دیگر به خوبی به پایان رسیده اجرا می شود به پاک کردن پست در نزدیکی منطقه اگر توپ کوتاه می افتد برای 5 برای حمله
  امتیاز مربیگری کلیدی:
   1. تشویق خلاقیت در گوشه. شما نمی توانید پیش بینی تیم های دفاع از جنبش به طوری imporvise در صورت لزوم.
   2. 10 باید یک بازیکن خوب، راحت تحت فشار و چه کسی می تواند یک تصمیم خوب را.
   3. 3 به طور کلی پا به تحویل یک توپ خوب را به پست پشت منطقه باقی مانده است.
   4. سازماندهی می شود.
   5. کار خود را بدانید.
   6. شروع و نقطه پایان از اجرا شما خود را بدانید!
   7. حمله توپ ثانویه و پرخاشگرانه. حمله به توپ.
   8. تحویل باید خوب و به جای حق می باشد.
   تنوع:
   1. همانطور که در بالا نشان داده شده است.