جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
ورود
ثبت نام


فروشگاه Puma.com

حمله گوشه 3 (اژدها)

  تنظیم هدف قطعه (بازدید کنندگان)
  1. بهره برداری از فضای در پشت جعبه 6yrd، با یک صلیب آویزان برای بازیکنان 3 به حمله.
  نمودار 1
  سازمان:
  • 3 طول می کشد، می تواند و یا inswinger.
  • 11 نشسته در لبه جعبه 18yrd را آماده برای پرتاب ریباند است.
  دستور العمل:
  • توپ باید عمیق به پشت از منطقه 6yrd (سر توپ رو به بالا) بازی.
  • 9,5 به اهداف هستند.
  • 10,8 که مانند به اهداف نگاه را طعمه یا دام یا توری برای گرفتن اردک و مرغان دیگر اوایل اجرا می شود به پس از نزدیک به ایجاد فضا برای 5,9 به پایان برساند.
  • 4 عمیق به بهبود هر توپ بازی بیش از حد طولانی و یا است که نیمی از پاک است.
  امتیاز مربیگری کلیدی:
  1. تشویق خلاقیت در گوشه. شما نمی توانید پیش بینی تیم های دفاع از جنبش به طوری imporvise در صورت لزوم.
  2. 10 باید یک بازیکن خوب، راحت تحت فشار و چه کسی می تواند یک تصمیم خوب را.
  3. 3 به طور کلی پا به تحویل یک توپ خوب را به پست پشت منطقه باقی مانده است.
  4. سازماندهی می شود.
  5. کار خود را بدانید.
  6. شروع و نقطه پایان از اجرا شما خود را بدانید!
  7. حمله توپ ثانویه و پرخاشگرانه. حمله به توپ.
  8. تحویل باید خوب و به جای حق می باشد.
  تنوع:
  1. همانطور که در بالا نشان داده شده است.