جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

جلسه

جلسه: AO.108

سن: 12-Adlt شدت: متوسط
زمان: 30 دقیقه موقعیت ها: 2,3,7,11
بازیکنان: 14 مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 40x50 yrds

اهداف ورزش

  1. برای آموزش یک تیم در فوتبال تکنیک در پایان.
  2. برای آموزش یک تیم در فوتبال تکنیک های عبور.
  3. توسعه توانایی بازیکن گسترده ای به ضرب و شتم مخالفان 1vs1 و ارائه یک صلیب.

جلسات من

+

لیست انتخاب شده: مورد علاقه های شما

هنوز مورد علاقه های شما نیست

این را به اشتراک بگذارید