جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

دفاع از 11vs11

جلسه تمرین در یک میدان در اندازه کامل با بازیکنان 22 به توسعه اصول دفاع از بازی تیم. این ورزش ها اجازه می دهد تیم های کامل به توسعه مفاهیم در حالات بازی واقعی با بازیکنان در موقعیت های طبیعی خود را. این جلسات می تواند با یک تیم تاکتیک ها و استراتژی ها / تشکل های یکپارچه شده است.
عنوان تاریخ ایجاد
فشرده دفاع 13 مارس 2014
جلوگیری از به جلو بازی (11vs11) 14 دسامبر 2011

این را به اشتراک بگذارید