جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
ورود
ثبت نام


تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

دفاع از 11vs11

تمرین جلسه در یک زمینه کامل با بازیکنان 22 برای توسعه اصول دفاع از بازی تیم. این تمرین ها تیم های کامل را قادر می سازد مفاهیم را در صحنه های واقعی بازی با بازیکنان در موقعیت های طبیعی خود بسازند. این جلسات را می توان با تاکتیک ها و استراتژی ها / تشکل های تیم ترکیب کرد.
عنوان تاریخ ایجاد
فشرده دفاع 13 مارس 2014
جلوگیری از به جلو بازی (11vs11) 14 دسامبر 2011