جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
ورود
ثبت نام


تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

فوتبال تکمیل دریل 9 11yrs

فوتبال در حال تکمیل تمرین و تمرین برای توسعه روش فوتبال در این تمرینات در سال های اولیه توسعه بازیکن است. جلسات مربیگری در مراحل ابتدایی توسعه و مهارت گرفتن بدون هیچ محدودیتی تحت فشار هستند.

زیر شاخه ها

تیراندازی مخالف

تکمیل دریل با عناصر از فشار (یا منفعل یا فعال) نیاز به فوتبالیست به توسعه اتمام روش تحت فشار.

دریل تکمیل فنی

دریل تکمیل است که بازیکنان فوتبال در شرایطی که آنها نیاز به استفاده از مهارت های به پایان رساندن خاص و تکنیک های. سطح بالایی از توانایی های فنی توسعه داده شده است. به طور کلی در شرایط-سازمان ملل متحد مخالف است.