جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

اختتامیه 3vs2 (آلمان)

جلسه

جلسه: AO.081

سن: 9-Adlt شدت: متوسط
زمان: 30 دقیقه موقعیت ها: 9,10,11
بازیکنان: 5 + GK مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 1 / 4 زمین

اهداف ورزش

  1. حال توسعه تکنیک اتمام مخالف.
  2. توسعه دادن و پشت پا محدوده نزدیک به پایان رساندن روش.
  3. توسعه در پایان دوباره بجای اول برگشتن.
  4. توسعه توانایی تیم برای حفظ در اختیار داشتن در یک سوم حمله.

جلسات من

+

لیست انتخاب شده: مورد علاقه های شما

هنوز مورد علاقه های شما نیست

این را به اشتراک بگذارید