تمرینات فوتبال و آموزش فوتبال

Professionalsoccercoaching.com

ثبت نامجستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

جلسه

جلسه: AT.007

سن: 12-Adlt شدت: کم
زمان: 25 دقیقه موقعیت ها: همه
بازیکنان: 7 + GK مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 44x30 yrds

اهداف ورزش

  1. حال توسعه تکنیک اتمام است.
  2. توسعه در مقابله با حمله به معافیت های سریع است.
  3. در پایان و در اطراف 18 yrd منطقه تکمیل کنید.

این را به اشتراک بگذارید