تمرینات فوتبال و آموزش فوتبال

Professionalsoccercoaching.com

ثبت نامجستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

جلسه

جلسه: AO.101

سن: 12-Adlt شدت: متوسط
زمان: 30 دقیقه موقعیت ها: همه
بازیکنان: 8 + 2GK مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 44x36 yrds

اهداف ورزش

  1. فاصله در حال توسعه به پایان رساندن روش.
  2. توسعه در پایان دوباره بجای اول برگشتن.
  3. توسعه پایان در داخل و اطراف منطقه 18yrd.

جلسات من

+

لیست انتخاب شده: مورد علاقه های شما

هنوز مورد علاقه های شما نیست

این را به اشتراک بگذارید