تمرینات فوتبال و آموزش فوتبال

Professionalsoccercoaching.com

ثبت نامجستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

جلسه

جلسه: AO.100

سن: 12-Adlt شدت: متوسط
زمان: 20 دقیقه موقعیت ها: همه
بازیکنان: 8 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 1 / 4 زمین

اهداف ورزش

  1. فاصله در حال توسعه به پایان رساندن روش.
  2. توسعه دادن و پشت پا محدوده نزدیک به پایان رساندن روش.
  3. توسعه در پایان دوباره بجای اول برگشتن.
  4. توسعه روش حمله به 1vs1،.

جلسات من

+

لیست انتخاب شده: مورد علاقه های شما

هنوز مورد علاقه های شما نیست

این را به اشتراک بگذارید