جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

فوتبال تکمیل دریل 15 Adlt

فوتبال در پایان با مته و جلسات برای بازیکنان پیشرفته. در حال توسعه سریع زمان واکنش / ترکیب تناسب اندام و ساخت SAQ / تصمیم گیری. این مربی جلسه همه اغلب با فشار کامل و زمان محدود است.

عنوان تاریخ ایجاد
Y پایان دادن 15 فوریه 2018

جلسات من

+

لیست انتخاب شده: مورد علاقه های شما

هنوز مورد علاقه های شما نیست

این را به اشتراک بگذارید