جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

Y پایان دادن

تصویری

جلسه: AO.20 (603)

سن: 12 + سال شدت: متوسط ​​/ زیاد
زمان: 15 دقیقه موقعیت ها: 9,10,11
بازیکنان: 5 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 30x25 yrds

اهداف ورزش

  1. بهبود روش به پایان رساندن
  2. ایجاد غریزه مهاجم.
  3. آموزش سریع (آمادگی بی هوازی).

جلسات من

+

لیست انتخاب شده: مورد علاقه های شما

هنوز مورد علاقه های شما نیست

این را به اشتراک بگذارید