جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

تکمیل SSG

تکمیل و تیراندازی فوتبال بازی های کوچک طرفه برای تشویق به پایان رساندن سریع و دقیق است.

عنوان تاریخ ایجاد
به تکمیل در اطراف جعبه 18yrd با تناسب اندام 09 ژوئن 2011
در پایان از اخراج 29 اکتبر 2010
محدود لمسی SSG اختتامیه 03 دسامبر 2010
دقیق اختتامیه 1 بازی 24 فوریه 2009
اختتامیه از فاصله 14 دسامبر 2008