تمرینات فوتبال و آموزش فوتبال

Professionalsoccercoaching.com

ثبت نامجستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

جلسه

جلسه: AO.089

سن: 12-Adlt شدت: متوسط
زمان: 30 دقیقه موقعیت ها: 7,8,9,10,11
بازیکنان: 8 + GK مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 1 / 4 زمین

اهداف ورزش

  1. تکمیل تکمیل در سناریوهای مختلف در منطقه 18yrd و اطراف آن.
  2. تکمیل کردن از صلیب ها.

این را به اشتراک بگذارید