تمرینات فوتبال و آموزش فوتبال

Professionalsoccercoaching.com

ثبت نامجستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

جلسه

جلسه: AO.086

سن: 12-Adlt شدت: کم
زمان: 20 دقیقه موقعیت ها: همه
بازیکنان: 15 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 1 / 2 فیلد

اهداف ورزش

  1. مربی یک تیم در ترکیب های مرکزی سریع به نفوذ.
  2. مربی حمایت از مرکز به جلو.
  3. مربی تکمیل از فاصله (لبه جعبه 18yrd).

این را به اشتراک بگذارید