جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

بازی ترکیب سریع (آژاکس)

جلسه

جلسه: AO.086

سن: 12-Adlt شدت: کم
زمان: 20 دقیقه موقعیت ها: همه
بازیکنان: 15 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 1 / 2 فیلد

اهداف ورزش

  1. مربی یک تیم در ترکیب های مرکزی سریع به نفوذ.
  2. مربی حمایت از مرکز به جلو.
  3. مربی تکمیل از فاصله (لبه جعبه 18yrd).