جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

تکمیل با سرعت

جلسه

جلسه: AO.115

سن: 9-Adlt شدت: متوسط
زمان: 20 دقیقه موقعیت ها: 7,9,10,11
بازیکنان: 8 + GK مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 1 / 3 زمین

اهداف ورزش

  1. مربی چگونه پایان از تلاقی.
  2. مربی ترکیبی سریع با عبور از بازی.
  3. مربی انتقال سریع در تلاش مفقود

جلسات من

+

لیست انتخاب شده: مورد علاقه های شما

هنوز مورد علاقه های شما نیست

این را به اشتراک بگذارید