تمرینات فوتبال و آموزش فوتبال

Professionalsoccercoaching.com

ثبت نامجستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

جلسه

جلسه: AO.105

سن: 12-Adlt شدت: کم
زمان: 20 دقیقه موقعیت ها: 7,8,9,10,11
بازیکنان: 8 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 40x25 yrds

اهداف ورزش

  1. حال توسعه تکنیک اتمام است.
  2. توسعه دادن و پشت پا محدوده نزدیک به پایان رساندن روش.
  3. توسعه پایان 1vs1.
  4. توسعه در پایان از صلیب.

جلسات من

+

لیست انتخاب شده: مورد علاقه های شما

هنوز مورد علاقه های شما نیست

این را به اشتراک بگذارید