جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
ورود
ثبت نام


تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

شوتش رو میزنه ....

شوتش رو میزنه .... تمرین و فعالیت های آموزش فنی. شوتش رو میزنه .... کلیدی مربیگری امتیاز

زیر شاخه ها

گل فوتبال به نگه داشتن دریل 9 11yrs

دریل دروازه بان ها و تمرین های برای روش مربیگری و مهارت در مرحله پایه و اساس است.

گل فوتبال به نگه داشتن دریل 12 15yrs

دریل دروازه بان و تمرین برای مربیگری تکنیک و مهارت در مرحله متوسط.

گل فوتبال به نگه داشتن دریل 15 Adlt

دریل دروازه بان ها و تمرین های برای روش مربیگری و مهارت در مرحله پیشرفته.