جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
ورود
ثبت نام


تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

مدیریت بازی

مقالات و بحث های نظری در توسعه فوتبال و علم در بازی مدرن.

عنوان تاریخ ایجاد
سیستم های فوتبال (فاز حمله) 10 فوریه 2014
اصول دفاع از بازی 04 ژانویه 2012
اصول حمله بازی 02 ژانویه 2012
در حال توسعه در اختیار داشتن از پشت 15 ژوئیه 2011
فوتبال 2011 مدرن + 07 ژوئیه 2010