جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

تکمیل مدار (چلسی)

جلسه

جلسه: AO.086

سن: 12-Adlt شدت: متوسط
زمان: 30 دقیقه موقعیت ها: 2,3,4,5,6
بازیکنان: 10 + 2GK مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 2 / 3 زمین

اهداف ورزش

  1. مربی تیم در تکنیک اتمام.
  2. مربی یک تیم در چگونه به عبور توپ به طور موثر.
  3. مربی اجرا می شود و حرکت بازیکنان در هنگام حمله به صلیب.

جلسات من

+

لیست انتخاب شده: مورد علاقه های شما

هنوز مورد علاقه های شما نیست

این را به اشتراک بگذارید