تمرینات فوتبال و آموزش فوتبال

Professionalsoccercoaching.com

ثبت نامجستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

جلسه

جلسه: AO.107

سن: 12-Adlt شدت: متوسط
زمان: 20 دقیقه موقعیت ها: 2,3,4,5,6
بازیکنان: 10 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 1 / 4 زمین

اهداف ورزش

  1. برای تمرین دادن به تیم در پایان تکنیک ها و تیراندازی است.
  2. اختتامیه از صلیب.

این را به اشتراک بگذارید