جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

با تمپو (بارسلونا) در اختیار داشتن

آموزش مهارت های فوتبال: عبور، دفاع از
نوع: ورزش (آموزش)
سن: 14
مرحله بازی: حمله، دفاع
شدت (حجم کار): متوسط