تمرینات فوتبال و آموزش فوتبال

Professionalsoccercoaching.com

ثبت نامجستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

جلسه

جلسه: AO.104

سن: 12-Adlt شدت: متوسط
زمان: 30 دقیقه موقعیت ها: 2,3,4,5,6
بازیکنان: 10 مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 35x35 yrds

اهداف ورزش

  1. دفاع از فرد در منطقه 18yrd و اطراف آن را توسعه دهید.
  2. توسعه گروهی (گروه کوچکی) که در منطقه 18yrd دفاع می کنند.
  3. ایجاد دانش از اصول دفاع در بازیکنان.

این را به اشتراک بگذارید