جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
تجهیزات فوتبال
جستجو - برچسب ها
جستجو - محتوا
ورود
ثبت نام


خرید Puma.com

جلسات مرتبط

دوره SAQ Crossoverدوره SAQ Crossover
تمرین فوتبال SAQ که چابکی را در فوتبال توسعه می دهد. توسعه زمان واکنش، مهارت های حرکتی برای تعادل ...
الگوهای عبور و حرکتالگوهای عبور و حرکت
ورزش عبوری پویا با دید و آگاهی و اسکن گنجانیده شده ...
اتمام 3 مرحلهاتمام 3 مرحله
3 تمرین اتمام ایستگاه شامل انواع مختلفی از پایان دادن به هدف پشت سر هم سریع ....
اتمام در اطراف منطقه 18yrdاتمام در اطراف منطقه 18yrd
تمرین آموزشی پایان دادن به منظور توسعه مهارت های پایان دادن از زوایای مختلف به دنبال ...
پایان دادن به 3 مرحله با عبورپایان دادن به 3 مرحله با عبور
تمرین آموزش تکمیل فنی که به منظور توسعه مهارت های پایان دادن از زوایای مختلف طراحی شده است ....
Y در حال پایان دادنY در حال پایان دادن
تمرین آموزش تکمیل فنی که به منظور توسعه مهارت های پایان دادن از زوایای مختلف طراحی شده است ....
1vs1 مخالف اتمام است1vs1 مخالف اتمام است
پایان تمرین با سناریوهای حمله 1 به 1 در منطقه 18 و اطراف آن. در حال توسعه...
پایان دادن به ترکیب های ضرب کنندهپایان دادن به ترکیب های ضرب کننده
آموزش اتمام با بازی ترکیبی و پس از اتمام سریع در مناطق مرکزی تنگ ....
اتمام 3 مرحله ای با عبور از IIاتمام 3 مرحله ای با عبور از II
آموزش اتمام در این جلسه تیراندازی و اتمام چند ایستگاه که شامل انواع مختلف ...
پایان از صلیب Iپایان از صلیب I
آموزش نحوه پایان دادن به مراحل پایانی. تمرین سطح پایه، بدون مخالفت...