جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
ورود
ثبت نام


تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

تمرین یو پی اس های گرم

این بخش جزئیات شیوه یو پی اس های گرم است که هر دو بازی کوچک طرفه و دریل. - چیدن نرخ متابولیک، کشش، عضلانی - هماهنگی - تمرین فنی خاص گردش، گرم کردن مته و تمرینات قبل به شیوه های استفاده می شود باید سه جنبه اصلی است که باید بر اساس لمس برای رسیدن به حداکثر آمادگی فیزیولوژیکی را پوشش میدهد.

زیر شاخه ها

دریل warmup چون

دریل گرم کردن روش منظمتر از اجازه می دهد بازیکن برای گرم کردن. این را می توان با یا بدون فوتبال انجام می شود. اکثر تیم های انجام دریل گرم کردن قبل از همه شیوه های فوتبال به عنوان بخشی از تیم کامل معمول گرم کردن.