جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

برنامه کامل فصل مربیگری

این طرح وسعت فصل کامل است که می تواند برای برنامه ریزی نوع آموزش مورد نیاز در نقاط خاص در یک فصل منظم استفاده شود. نسخه خالی قابل ویرایش این سند در دسترس است ورد MS.

{edocs} / تصاویر / تمرین / برنامه مربیگری فصل کامل Plan.pdf، 820,650 {/ edocs}