جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

فوتبال تناسب اندام هوازی

، تناسب هوازی برای آموزش فوتبال و ورزش. ورزش های بی هوازیورزش به اندازه کافی شدید را به دنبال تجمع اسید لاکتیک است.این است که توسط مربی فوتبال مورد استفاده برای ترویج قدرت، سرعت و قدرت و توانایی برای ایجاد تحمل به مسابقات فوتبال نیاز به فعالیت های بی هوازی.

جلسات من

+

لیست انتخاب شده: مورد علاقه های شما

هنوز مورد علاقه های شما نیست

این را به اشتراک بگذارید