تمرینات فوتبال و آموزش فوتبال

Professionalsoccercoaching.com

ثبت نامجستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

کنترل فوتبال و دریافت 12 15yrs

کنترل متوسط ​​مشکل و دریافت و contol دریل فوتبال. این جلسات در حال توسعه بازیکن در شرایط تحت فشار که در آن کنترل و تسلط توپ با تصمیم گیری با هم ترکیب شوند، تمرکز می کنند.

این را به اشتراک بگذارید