جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
ورود
ثبت نام


تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

دفاع از فوتبال

تمرینات و جلسات تمرکز بر بهبود تکنیک دفاع فردی است. پیشرفت به سمت فعالیت های دفاع از طرفین کوچک.

زیر شاخه ها

فوتبال دفاع دریل 12 15yrs

تمرینات پیشرفته دفاع از بازیکنان جوان و بزرگسال بزرگسالان. شامل بازی های فوتبال دو طرفه برای آموزش تکنیک دفاع / مهارت در موقعیت های مخالف.

1vs1 دفاع - سطح 2

1vs1 دفاع از آموزش برای هر دو پشت مرکز و پشت کامل به توسعه تکنیک های پیشرفته دفاع و مهارت.

دفاع گروه کوچک - سطح 2

دفاع از مته که در گروه تمرینات دفاع کوچک تمرکز و نگه دارید به دفاع در گروه در قسمت های خاصی از زمین میشه.