جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
ورود
ثبت نام


تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

Feints فوتبال و حرکات

دریل و تمرین است که ترویج مهارت و ظاهری / move این بازی رتبه بندی می شود >> نمایش دوباره و تجزیه و تحلیل توسعه و مهارت 1vs1 در بازیکنان. Feints فوتبال و حرکت کلیدی مربیگری امتیاز

زیر شاخه ها

Feints فوتبال و حرکت دریل ها 9 11yrs

توسعه و مربیگری feints اساسی و حرکت / مهارت های مورد نیاز در فوتبال. این شامل چرخش، feints است و متوقف کردن حرکت های شروع و بازی های طرفه های کوچک استفاده می شود به مربی این مهارت های فوتبال.