جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
ورود
ثبت نام


تجهیزات فوتبال
فروشگاه Puma.com

فوتبال تکمیل دریل 12 15yrs

دریل سطح متوسط ​​به پایان رساندن برای بازیکنان که این روش از به پایان رساندن / تیراندازی تسلط دارند و نتیجهی با قسمت های مختلف بدن خود را. این جلسات مربیگری ممکن است فشار و مهارت های به پایان رساندن پیشرفته تر ترکیب.

زیر شاخه ها