جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

تصویری

جلسه: AO.20 / AO.23 (603)

سن: 12 + سال شدت: متوسط
زمان: 20 دقیقه موقعیت ها: 7,8,9,10,11
بازیکنان: 10 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 18yrd منطقه

اهداف ورزش

  1. بهبود روش به پایان رساندن
  2. مهارت های حمله 1vs1 را توسعه دهید.
  3. آموزش سریع (آمادگی بی هوازی).

این را به اشتراک بگذارید