جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

تصویری

جلسه: AO.20 (607)

سن: 12 + سال شدت: متوسط ​​/ زیاد
زمان: 20 دقیقه موقعیت ها: 7,8,9,10,11
بازیکنان: 7 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 22x20 yrd

اهداف ورزش

  1. بهبود روش به پایان رساندن
  2. اتمام واکنشی در منطقه مجازات.

این را به اشتراک بگذارید