جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

تصویری

جلسه: AO.20 و AO.21 (603)

سن: 12 + سال شدت: متوسط ​​/ زیاد
زمان: 15 دقیقه موقعیت ها: 7,9,10,11
بازیکنان: 7 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 18 yrd منطقه

اهداف ورزش

  1. بهبود روش به پایان رساندن
  2. بازی ترکیب و به پایان رساندن.
  3. پایان دادن از عبور ...

این را به اشتراک بگذارید