جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

تصویری

جلسه: AO.20 / AO.21 (601)

سن: 12 + سال شدت: متوسط
زمان: 15 دقیقه موقعیت ها: 7,8,9,10,11
بازیکنان: 5 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 18yrd منطقه

اهداف ورزش

  1. بهبود روش به پایان رساندن
  2. بهبود بخشیدن به صلیب.
  3. آموزش سریع (آمادگی بی هوازی).

این را به اشتراک بگذارید