جستجو - برچسب ها
جستجو - مطالب و محتوا
فروشگاه Puma.com

تصویری

جلسه: AO.19 / AO.20 / AO.21 (598)

سن: 12 + سال شدت: کم
زمان: 15 دقیقه موقعیت ها: 2,3,7,8,9,10,11
بازیکنان: 9 + مربیگری فوتبال تمرین می کند منطقه: 44x25yrds yrds

اهداف ورزش

  1. بهبود بخشیدن به صلیب.
  2. بازی های ترکیبی را در مناطق وسیع توسعه دهید.
  3. آموزش سریع (آمادگی بی هوازی).

این را به اشتراک بگذارید